ΑΚΟΥΣΤΕ ΛΕΥΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ

Δεν μπορείς να κοιμηθείς; Το μωρό κλαίει όλη τη νύχτα; Πρέπει να κάνετε την εργασία σας, αλλά δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε; Ο λευκός θόρυβος μπορεί να βοηθήσει!